Rektor såg aldrig kränkande mejl

I Upplandsnytts granskning av fallet med de två matematikprofessorer som av rektorn för Uppsala universitet pressades att säga upp sig, så kan vi berätta att varken rektor eller vice rektor själva hade sett det bevismaterial i form av kränkande mejl som var en del av grunden för deras agerande mot professorerna.

De två professorerna Oleg Viro och Burglind Jöricke hade enligt rektorn Anders Hallberg varit illojala mot universitets- och institutionsledning och trakasserat andra på institutionen med kränkande omdömen bland annat via mejl. Därför kallade han till sig de båda den 8 februari i år och förklarade att han ville att de skulle sluta. När professorerna ville veta mer precis vari deras fel bestod så fick de inte veta det.

Rektors svar blir att först om saken skulle gå till personalansvarsnämnden så skulle de veta vad de brutit emot. På mötet 8 februari fördes inget protokoll, och ingen facklig representant fanns närvarande trots att Burglind Jöricke var med i fackförbundet Sveriges Universitetslärarförbund, SULF.

Frågan är då vad det fanns för underlag för anklagelserna mot de båda. Rektor Anders Hallberg säger att han agerade utifrån information från andra. Kränkningarna ska bland annat ha skett via e-post.

”Mejlen kan du nog söka någonstans”

- Mina källor är arbetsmiljögruppen och vice rektor. Men jag har själv inte sett mejlen utan fått dem återgivna från arbetsmiljögruppen. Mejlen kan du nog söka någonstans, det är möjligt att vicerektorn har dem, säger Anders Hallberg.

Vicerektor är Jan-Otto Carlsson, som är den som från början bad rektor att agera i den här frågan.

- Jag har fått rapporter om många olika typer av mejl. Kränkningarna har jag fått rapporter om från enskilda individer via mejl. Jag vågar inte säga om mejlen finns samlade någonstans. Jag har dem inte, säger Jan-Otto Carlsson.

Mejlen har aldrig samlats

Nej, varken rektorn eller vicerektorn har alltså sett de kränkningar som Viro eller Jöricke anklagas för att ha spridit via e-post. Och då Upplandsnytt tar kontakt med universitetsjuristen Per Abrahamsson som var en av de som ledde arbetsmiljöutredningen så säger han att någon samling av de påstådda mejlen inte finns och aldrig har funnits.

Av bevisningen återstår då de personliga berättelser som ett urval av de anställda gett till arbetsmiljöutredningen, men i arbetsmiljöutredningens rapport går inte att utläsa sig till vad Viro eller Jöricke skulle ha gjort sig skyldiga till. Där sägs bara att det har ”förekommit kränkningar i olika riktningar”.

Och arbetsmiljöutredningen hörde alltså överhuvudtaget inte professorerna Viro eller Jöricke om deras versioner innan universitetet tvingade de båda att säga upp sig.

 

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se