Pressades till uppsägning innan utredningen var klar

Efter anklagelser om att ha orsakat dålig arbetsmiljö pressades matematikprofessorerna till att säga upp sig från Uppsala universitet innan någon arbetsmiljöutredning var klar. Rektorn kände, vid det tillfället, inte till att de två professorerna ännu inte hörts av arbetsmiljöutredningen.

Rektorn Anders Hallberg lät i höstas tillsätta en arbetsmiljöutredning till följd av de svåra konflikter som rådde på matematiska institutionen. I februari i år slog Hallberg till mot Oleg Viro och Burglind Jöricke och uppmanade dem att säga upp sig. Då var arbetsmiljöutredningen ännu inte klar och utredningsrapporten presenterades först 1,5 månad senare.

- Jag har lyssnat på vår arbetsmiljögrupp och på chefen, vicerektorn på området, säger Anders Hallberg.  

Utifrån den information han fick av dem tyckte han att det var dags att agera. Men något som rektorn då inte visste om var att de två professorerna själva ännu inte hörts i arbetsmiljöutredningen.

- Nej det visste jag inte, det är alldeles riktigt, säger Anders Hallberg. 

Men att du inte informerade dig om hur det var med det?

- Ja det kan man tycka, det borde jag kanske ha gjort.

Vid det möte då rektorn uppmanade dem båda att säga upp sig så hade han själv tre personer med sig, bland andra universitetsjuristen. De anklagade hade ingen vid sin sida och ingen facklig representant fanns närvarande.

Burgling Jöricke var ju med i facket SULF. Varför var inte facket med vid den här förhandlingen?

- Ja, det har jag faktiskt överhuvudtaget inte tänkt på. Det är en bra fråga.