Ingen sänkning av hastigheten på väg 76

De boende längst med väg 76 mellan Marka och Börstil söder om Östhammar kommer inte att få någon sänkning av hastighetenbegränsningen på sträckan, där två dödsolyckor inträffat. Det har länsstyrelsen beslutat.

Det var inget glatt besked säger Tony Björkman en av de boende i området och talesman för uppropet.
- Tråkigt att man inte kunde lyssna på tekniska nämnden lokalt och vi som bor här.

Det var i mars i år som Tony Björkman överlämnade ansökan om att sänka hastigheten från 90 till 70 kilometer i timmen, till länsstyrelsen i Uppsala län. Med ansökan fanns 22 sidor med namnunderskrifter som stödde förslaget. Även Tekniska nämnden i Östhammar gjorde det, men inte Vägverket och polisen som var remissinstanser åt länsstyrelsen.

Vägavsnittet som det gäller är cirka en kilometer lång och ligger söder om Östhammar. Sträckan har dålig sikt då den är kuperad och kurvig. Och under en period på ett och ett halvt år har två dödsolyckor inträffat på vägen.

Tony Björkman har svårt att förstå vägverkets motivering till avslaget:
- Det håller inte alls, å ena sidan säger de att man måste naturligt sakta ner eftersom vägsträckan ser ut som den gör, å andra sidan säger de att den tunga transporten måste köra fort eftersom det är huvudvägen i området.

Krister Siklund från Vägverket, säger till Upplandsnytt att det inte är så stor skillnad på långtradartrafikens hastighet på 80 km/tim och om man skulle sänka hastigheten till 70. Men tillägger att Vägverket planerar att sänka hastigheten på hela väg 76.

Men Tony Björkman är tveksam till att något kommer att hända med vägen och tänker inte överklaga.

Johan Eriksson
Johan.Eriksson@sr.se