SKI kritiserar Forsmark igen

Kärnkraftverket i Forsmark får ny kritik från Statens kärnkraftinspektion. Bland annat gäller det hur de byggt om elsystem och kontrollrum. Enligt SKI har det vid ombyggnationerna saknats nödvändig kompetens, och företaget har haft för bråttom att få ombyggnationerna färdiga.

Forsmark får också kritik för att de inte dokumenterat erfarenheter från ombyggnationer. Enligt SKI skulle det kunna innebära att man upprepar tidigare misstag.