Amerikansk protest mot universitetsledning

Nu kommer protester också från USA mot Uppsala universitets behandling av dom två matematikprofessorer som universitetet gjorde sig av med därför att de ansågs illojala.

- En professor måste kunna kritisera sitt eget universitet utan konsekvenser. Det kan vara svårt, men det är en nödvändighet för akademisk frihet, säger Arthur Jaffe, professor i matematik vid Harvarduniversitetet.

Professor Jaffe har tillsammans med fyra andra framstående amerikanska matematiker skrivit ett brev till den svenska regeringen där de framför sina protester mot hur Uppsala universitet behandlat professorerna Oleg Viro och Burglind Jöricke, som i februari i år pressades av rektorn Anders Hallberg till att säga upp sig.

Det måste finnas andra sätt att verka för en bättre arbetsmiljö vid ett universitet än att be vetenskapsmän att säga upp sig, menar professor Jaffe, som säger att i USA skulle knappast något liknande kunna inträffa vid ett universitet. Händelsen i Uppsala har blivit väl känd i akademiska kretsar i USA, säger professor Jaffe.

- Vad jag tycker är upprörande är att det inte riktades några specifika anklagelser av dåligt uppförande mot de två professorerna som tvingades sluta, säger Arthur Jaffe.

Han menar att ett universitet inte får agera som man agerar i affärsvärlden, och att det måste finnas plats för meningsskiljaktigheter.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se