Rökmoln över Uppsala

Ser du kraftiga rökmoln över Akademiska sjukhuset under tisdagsförmiddagen ska du inte bli orolig. Det är bara räddningspersonal som genomför en katastrofövning på helikopterplattan.

Personal från bland annat sjukhuset, brandförsvaret, polisen och Securitas ska öva på en situation där helikoptern lägger sig på sidan.

Övningen kan se dramatisk ut, eftersom man bland annat ska använda rökgranater för att simulera en brand.