" Tullen måste be om ursäkt "

Dagens beslut från EG-domstolen - att det svenska förbudet mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten - får nu Christofer Fjellner, europaparlamentariker och moderat från Enköping, att kräva en ursäkt av tullen. Dessutom anser han att 1000-tals svenskar ska få ersättning för sin beslagtagna alkohol.

Fjellner som även är ordförande i föreningen Grupptalan för privatimport från EU, anser att dagens besked visar att EU besegrat hyckleriet i den svenska alkoholpolitiken