Ensamma mammor har dålig hälsa

Ensamstående föräldrar har sämre hälsa än de föräldrar som är gifta eller är sambor, det visar en ny avhandling från Uppsala Universitet. Allra sämst mår ensamstående mammor.

Förklaringen är färre sociala aktiviteter och ett sämre skyddsnät, säger Marcus Westin på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap:
- Även om många ensamstående föräldrar har sämre resurser som utbildning och privatekonomi, så finns det något som gör att man jämför sig med andra grupper i samhället. Det gör att de känner otillfredställelse, värdelöshet som genererar ohälsa.
- Vad ska man göra åt detta?
- Jag tycker att man - om man vill förbättra hälsan för ensamma mammor tex är att förenkla det för dom att få mer egentid. Exempelvis att göra något så enkelt som att subventionera barnvakter, det skulle snabbt kunna frigöra tid.

Nadja Hatem
Nadja.Hatem@sr.se