Kvinna diskriminerades från åklagarjobb

En kvinna från Uppland som hade sökt jobb på Internationella åklagarkammaren i Stockholm, men inte fick det, har nu fått rätt hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Kvinnan de sökt jobbet, som inte krävde svenskt medborgarskap, men under ansökningsprocessen sorterades hon bort eftersom hon var Lettisk medborgare.

Åklagarmyndigheten beklagar nu det inträffade, och det har skett en förlikning. Kvinnan får 10 000 kronor och kvinnan har erbjudits en annan plats som åklagarsekreterare.