"Sju månader är för lång tid"

Sju månader för att skicka vidare en överklagan är alldeles för lång tid. Det anser Högskoleverket som nu kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala för sin långsamma handläggning av två ärenden förra året.

Två kvinnor som inte kom in på veterinärutbildningen överklagade beslutet förra sommaren, men handlingarna blev liggande på SLU i mer än 7 månader, innan de nådde rätt instans, Överklagandenämnden för högskolan.

SLU har en rad förklaringar till den sega handläggningen; ett nytt antagningssystem, bara en istället för två handläggare och att pappren blev liggande hos någon som hade semester. Detta är dock inte godtagbara skäl, säger chefsjurist Eva Westberg på Högskoleverket.
- Det är det inte i det här fallet eftersom det just handlar om rättsäkerhetsfrågor. Det är helt enkelt deras skyldighet att ha sådana rutiner även när den ordinarie handläggaren inte finns på plats, säger hon.

AnnCharlotte Carlsson
anncharlotte.carlsson@sr.se