Facket teg om att professorer skulle bort

I fallet med de två matematikprofessorer som pressades att säga upp sig vid Uppsala universitet, visste det fackförbund som en av professorerna var medlem i att universitetet planerade att göra sig av med professorerna. Facket fick informationen en månad i förväg men valde att inte berätta det för sin egen medlem.

Anders Grundström, ordförande för Sveriges universitetslärarförbund i Uppsala:

- Det är alltid svårt att veta när man ska kontakta medlemmen, och om man då oroar medlemmen lite grann i onödan, så kan det ställa till skada också.

- Man kan få intrycket att du lierar dig med universitetsledningen, mot din egen fackmedlem.

- Det är möjligt, men det har aldrig varit avsikten.

Anders Grundström säger att han ifrågasatte om den lokala personalansvarsnämnden hade befogenhet att ta upp den här saken, det borde vara Statens personalansvarsnämnd i så fall ansåg han. Han uppfattade det också som att universitetsledningen kom fram till att det inte fanns underlag för att ta saken till personalansvarsnämnden, och att meningen i stället var att rektorn skulle samtala med de två professorerna Burglind Jöricke och Oleg Viro. Att rektorn vid det mötet skulle säga att han ville att dom skulle sluta kom därför som en överraskning då Anders Grundström hörde om det efteråt.

reporter marten.nilsson@sr.se