Professor: Rektor bör avgå

Uppsala universitets rektor Anders Hallberg bör avgå. Det säger idag Bo Berndtsson, matematikprofessor i Göteborg. Han menar att rektors agerande mot dom två matematikprofessorerna i Uppsala Oleg Viro och Burglind Jöricke har varit så dåligt hanterat att han bör lämna sin tjänst.

- Jag tycker det vore lämpligt att rektor avgå. Det skulle vara en markör, men det är inte viktigt i sig. Det viktiga är att den här historian reds upp, och att de personer som råkat illa ut får upprättelse och att förtroendet för skolan återställs, säger Bo Berndtsson, matematikprofessor i Göteborg.

Det var i Nyhetstimmen i Radio Uppland på torsdagseftermiddagen som Bo Berndtsson framförde sin skarpa kritik mot Anders Hallberg. Berndtssom diskuterade i programmet händelsen med de två professorerna som av rektorn pressades till att säga upp sig tidigare i år. I diskussionen deltog också Uppsalaprofessorn Li Bennich-Björkman.

”Rektor har haft dåliga rådgivare”

- Vad som framkommit nu är att en hel del av det som sagts, både när det gäller de här professorernas förment oskickliga vetenskapliga utövning, men också deras förtal och trakasserier av andra, förefaller sakna grund. Det här tyder på att rektor har haft dåliga rådgivare, säger Li Bennich-Björkman.

Hon menar att det kan finnas skäl att se över om andra personer i organisationen ska finnas kvar på sina poster. Och Bo Berndtsson menar att universitetet måste reda ut det som hänt.

- När det visar sig att de här anklagelserna varit så löst grundade att det inte finns något materiellt bevis för dem, då faller en stor del av anklagelserna emot professorerna. Nu måste universitetet reda upp den skada som åstadkommits och erkänna att man gjort fel. Det är det viktigaste, säger Bo Berndtsson, matematikprofessor i Göteborg.

Rektor Anders Hallberg avböjde att medverka i debatten.

 

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se