Björkgatan öppnas inte för biltrafik

Björkgatan i Uppsala kommer att förbli stängd. Det har den borgerliga gruppen i gatu- och trafiknämnden enats om.

Kostnaden för att göra gatan trafiksäker vid ett öppnande blir för hög därför kommer den att vara avstängd för biltrafik också i fortsättningen. Däremot ska Hjalmar Brantingsgatan och Österängsgatan öppnas enligt förslag.

Jonas Hård af Segerstad är en av de som slagits mot ett öppnande av Björkgatan:

- Det blev vi väldigt glada av att höra. Det känns som man har lyssnat på våra argument under de här månaderna, säger Jonas Hård af Segerstad.

- Vi lyssnar på alla. När vi startade var det ingen stor överraskning att de närboende skulle vara kritiska. Men det blev inte avgörande. Som kommunalpolitiker måste man kunna göra en totalbedömning av vad skattepengarna ska gå till. Det kändes som att nyttan inte blir tillräckligt stor för att vi ska göra en så här stor investering, säger Anders Westerlind folkpartist och ordförande i gatu- och trafiknämnden.

5,3 miljoner kronor skulle det kosta att bygga hastighetsdämpande gupp och en cykelbana längs Björkgatan. Det blev för mycket menar alltså den borgerliga gruppen i gatu- och trafiknämnden, så gatan kommer att förbli stängd.

Däremot öppnas Hjalmar Brantingsgatan, ut från centrum för biltrafik, och Österängsgatan.

Miljöpartisten Maria Gardfjell menar att ett öppnande av Österängsgatan kommer att leda till samma problem som Björkgatan hade gjort. Trafiken kommer att öka och det här är för dåligt utrett.

- Tvärtom, säger nämndens ordförande Anders Westerlind. Vi har utrett tillräckligt noga, och jag tror inte att Österängsgatan blir en ny smitväg genom Fålhagen.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se