Strejken slog hårt mot inrikesflyget

Strejken bland SAS Sveriges personal i maj drabbade flygtrafiken hårt, enligt statistik från Luftfartsverket. Inrikestrafiken minskade med nio procent, till 1 155 800 resenärer.

Utrikestrafiken klarade sig, resandet till utlandet ökade istället med två procent under maj månad.