Skolor i Östhammar hotade

Ytterligare tre skolor kan vara nedläggningshotade i Östhammars kommun. Sedan tidigare utreds om Film och Morkarla skolor ska vara kvar, men nu finns förslag om att utreda framtiden även för Gräsö, Snesslinge och Ekeby skolor.

Det är stora sparkrav som ligger bakom de nya förslagen.