Protest mot nedläggning av Gräsö skola

Förslaget att lägga ned skolan på Gräsö får kraftig kritik av föräldraföreningen på ön. Östhammars kommun utreder och diskuterar nedläggning av flera skolor, men försvinner skolan på Gräsö försvinner också barnfamiljerna från ön, säger föräldraföreningens ordförande Britt Andersson till Upplandsnytt.

- Ska man ha en blomstrande, levande landsbygd, så är skolan en förutsättning för att det ska fortsätta att bo folk här ute, säger Britt Andersson.

En utredning pågår om huruvida skolorna i Film och Morkarla ska vara kvar. Men även om de läggs ner kommer det förmodligen inte att räcka för att klara de stora sparkraven. Därför ska Östhammars kommun också utreda en eventuell nedläggning av skolorna i Snesslinge, Ekeby och på Gräsö.

Resorna till och från Öregrund kommer att ta mycket av barnens och föräldrarnas tid om skolan på Gräsö försvinner, säger Britt Andersson:

- Ska jag ta färjan in och lämna barnet så tar det minst 45 minuter extra per resa, så man får räkna minst en och en halv till två timmar extra om dagen.

Det går idag 51 elever på Gräsö skola i förskoleklass upp till sexan - o skolan har också fritids. Föräldraföreningen är tveksam till att barnen får en säker skolväg om skolan läggs ner.

- Hur fraktar man de här små barnen säkert på färjan till och från skolan?

Redan idag finns det elever med lång skolväg, tycker Britt Andersson.

- De som åker längst har två mil enkel resa till skolan, så det är ju en bra bit redan i dag för en sexåring att sitta och åka buss.

I morgon kväll kommer föräldraföreningen ha ett möte med ordförande i barn o- utbildningsnämnden i Östhammar Lennart Owenius.