Rädsla bland universitetsanställda

Nu kommer ytterligare krav på att affären med de två matematikprofessorerna vid Uppsala universitet ska utredas. Det är viktigt för hela Uppsala universitet, för affären har skapat en rädsla bland anställda att säga vad man tycker, säger Karl-Heinz Fieseler, docent på universitetets matematiska institution.

- Enligt min uppfattning skulle det finnas en oberoende kommission som granskar anklagelserna som har lett till att Burglind och Oleg fick säga upp sig. Det är helt enkelt inte längre någon rättsäkerhet vi har här. Det var som i en diktatur, säger Karl-Heinz Fieseler.

Affären med dom två professorerna Viro och Jöricke, som av rektorn Anders Hallberg pressades att säga upp sig, till följd av påstådd illojalitet mot universitets- och institutionsledning, fortsätter att röra upp känslor.

I förra veckan sa Göteborgsprofessorn Bo Berndtsson i Radio Uppland att Anders Hallberg borde avgå, och Karl-Heinz Fieseler tycker alltså att affären borde utredas av utomstående utredare. Det är viktigt för hela Uppsala universitet, för affären har skapat en rädsla bland anställda att säga vad man tycker.

- Det är ingen som längre vågar säga någonting. Man vet inte vad man får göra och vad man inte får göra...

Även Karl-Heinz Fieseler har tvekat att framträda offentligt.

- Jag är 56 och jag har ingen chans att få ett annat jobb. Då är man naturligtvis rädd.


Kontakta reportern:
marten.nilsson@sr.se