Patientavgifter för barn försenade

Vid barnsjukhuset i Uppsala har man först nyligen börjat ta ut patientavgifter, trots att man enligt ett beslut i landstingsfullmäktige i december skulle börja ta ut avgifter från och med första januari.

Det är praktiska problem som försenat införandet av avgifterna, skriver Upsala Nya Tidning. Bland annat fick man lov att bygga om lokalerna för att öka säkerheten kring pengahanteringen.