HD prövar inte dom mot Alexandramannen

Högsta Domstolen kommer inte att pröva domen mot den så kallade ”Alexandramannen”, som förra året dömdes för en lång rad sexbrott mot flickor och unga kvinnor som han raggade upp via internet, bland annat en flicka från Uppsala.

Hovrättens dom på 10 års fängelse och utvisning står alltså fast. Mannen raggade på nätet under täcknamnet Alexandra och dömdes skyldig till bland annat våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och sexuellt ofredande.