Nya riktlinjer för utförsäljning

Det är inte uteslutet att hyresrätter i centrala Uppsala och i områden där det finns få hyresrätter, kan komma att omvandlas till bostadsrätter. Det framgår av Uppsalahems nya riktlinjer för hur ombildningar ska ske.

Peter Nordgren är ordförande i bolagets styrelse och han säger att sådana faktorer måste vägas mot andra:
- Vi frå titta på varje fall och avväga.

Hittills har ett hundratal ansökningar om att omvandla lägenheter kommit in, många handlar om enskilda lägenheter men en del har bildat föreningar och vill göra om hela hus.

När den här frågan dök upp efter att allianspartierna vunnit valet talades det om att integrationsskäl skulle väga tyngst när man beslutade om omvandling, att man gärna ville se att hyresrätter i till exempel Gottsunda blev bostadsrätter.

Men kommunfullmäktige har nu slopat integrationskravet och i de riktlinjer Uppsalahem klubbat så är det flera faktorer som ska vägas mot varandra när beslut fattas.

Att det gärna ska skapas bostadsrätter i områden med mycket hyresrätter och vice versa är en aspekt, att Uppsalahem gärna ska fortsätta att äga hus i attraktiva kulturmiljöer är en annan och att bostadsrättsföreningen ska vara lagom stor en tredje.  Det är inte givet vad som väger tyngst.

Jämfört med Stockholm är andelen hyresrätter av det totala antalet bosäder i Uppsala liten, men Peter Nordgren tycker inte att det är ett argument för att låta bli att omvandla.

Tidigast i september kan de första omvandlingarna bli klara.

Lisa Helgesson
Lisa.Helgesson@sr.se