Personalbrist hot mot psykakuten

Det saknas sjuksköterskor på den psykiatriska akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Något som sätter både den medicinska säkerheten och omvårdnaden av patienterna i spel, skriver huvudskyddsombudet i ett brev till Arbetsmiljöinspektionen.

Nu lovar Eva Telne, verksamhetschef inom allmänpsykiatrin att man ska annonsera efter fler sjuksköterskor och en ny avdelningschef. Dessutom ska man erbjuda ersättning till anställda som skjuter på sin semester.