Oviss framtid för Östhammarsskolor

Som väntat beslutade barn- och utbildningsnämnden i Östhammar i dag att utreda en framtida nedläggning av skolorna i Snesslinge, Ekeby och på Gräsö.

Dessutom ska hela skolsituationen i kommunen utredas under ledning av kommunstyrelsen, för att säkerställa att beslut om enskilda skolor blir rätt ur ett helhetsperspektiv för kommunen.