Rektor svarar på kritik om skolflytt

Nu svarar en av cheferna på Uppsala kommun på kritiken mot beslutet att flytta skolan Språklådan från Årsta till Heidenstamskolan. Som Upplandsnytt berättat tidigare kom beskedet om en flytt som en chock för föräldrar och personal.

- Personalen har fått den information som funnits att få, men den har varit bristfällig. Jag visste inte heller hur underlaget såg ut, säger rektorn för specialpedagogiska enheten, Jan Lundqvist.

Inte bara föräldrar och personal har fått knapphändig information, inte heller rektor Jan Lundqvist kände alltså till innehållet i beslutet. Språklådan har elever med tal- och språkstörningar, som påverkas negativt av en flytt, menar föräldern Marina Nordholm.

- De har väldigt stora behov av att ha sin trygghet, säger Marina Nordholm.

På Heidenstamskolan kommer inte barn i samma ålder att finnas, vilket försvårar en utslussning till vanliga klasser av barnen från Språklådan. Däremot finns Parkskolan för elever med hörselskador också på Heidenstam.

- Det vi har önskat är att Parkskolan och Språklådan skulle finnas i en gemensam skola, från f-klass till nionde klass. Nu blev det inte så. Jag tycker ändå vinsterna med samordning mellan verksamheterna är bättre än att ha de separerade, säger rektor Jan Lundqvist.

Vi har sökt ordföranden för barn- och ungdomsnämnden i Uppsala, moderaten Cecilia Forss, men utan att lyckas nå henne. 

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se