Karlit börjar tillverka möbler

Efter nästan 70 år bryter Karlitfabriken i Karlholm med traditionen. Hittills har man bara tillverkat träfiberskivor för möbelindustrin. Nu satsar man själva stort på just möbeltillverkning. och har nyanställt ett tjugofemtal.

- Det är väldigt roligt det här tycker jag, att få göra något mer av produkten, säger Peter Hillbom, VD på Karlit. Det är vårt recept på framtida överlevnad.

De senaste decennierna har det annars mest handlat om nedskärningar och uppsägningar. Men nu satsar Karlit framåt. Karlit har köpt möbeltillverkaren Dax Door som är en viktig svensk möbelproducent med tillverkning på flera orter. Företaget hade också en nedlagd fabrik i Nyköping som redan flyttats hit.

Karlitgruppen som man kallar sig nu, säljer den gamla hårdboardfabriken till Polen och håller på att monteras ned just nu. Samtidigt satsar företaget på den s k MDF-skivan som de senaste åren blivit deras huvudprodukt -och man har bildat ett nytt produktionsbolag - Kadax - som ska fortsätta satsningen på möbeltillverkning.

reporter bengt.gotegard@sr.se