Svenska barn mår bättre än andra

Barn i Sverige mår bättre och har klart färre problem med sin identitet än barn i Norge och Finland. Det visar en enkätundersökning med 900 barn mellan 9 och 12 år som gjorts i skolor i Uppsala, Trondheim och Tammerfors.

Exakt varför de svenska barnen mår bättre ger undersökningen inte någon förklaring till. Men enligt en av rapportens forskare kan det hänga ihop med samhällets villkor för barnfamiljer och med den sociala umgängeskulturen.