Oppositionen till attack efter avstängning

Både vänsterpartiet och miljöpartiet i Uppsala går nu till attack mot kommunledningen efter att förskolechefen Pia Sparreskog fått lämna sin tjänst.

Pia Sparreskog lämnade in en intresseanmälan att ta över och driva hela kommunens förskoleverksamhet på entreprenad, och det har nu lett till att hon tvingats bort från sitt chefsjobb.
- Den borgerliga kommunledningen har gått ut och uppmanat medarbetare att utmana verksamheten, och sen när Pia Sparreskog gör det som de uppmanar till, då pratar man om avstängning och om att hon handlat fel, säger Vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau.

Den borgerliga kommunledningens införande av utmanarrätt av kommunala verksamheter för privata eller kooperativa utförare, har tagit en vändning som kommunledningen säkerligen inte hade räknat med. Pia Sparreskog, kommunens förskolechef, är en av de som antagit utmaningen, och har lämnat in en intresseanmälan att ta över hela kommunens förskoleverksamhet.

Kommunledningen och ordföranden för produktionsnämnden för vård och bildning, folkpartisten Fredrik Sjöberg, menar att Sparreskog hamnat i dubbla roller som gör att hon inte längre kan fortsätta som förskolechef i kommunen, och oppositionen är i dag mycket kritisk mot kommunledningen. Miljöpartiets Niclas Malmberg säger så här;
- Jag tycker att det är en fruktansvärd personalpolitik som majoriteten för. Först går de ut och uppmanar alla medarbetare att utmana verksamheten, och sen när någon gör det vidtar de repressalier mot den personen, säger han.

Vi har också sökt representanter för kommunledningen men inte i dag kunnat få någon intervju.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se