Större krav på unga bidragstagare

Ungdomar mellan 18 och 30 år som har eller söker socialbidrag ska anvisas en insats inom 48 timmar. Det har Uppsala kommun beslutat i ett försök att snabbare få fler i sysselsättning.

Beslutet att ungdomar mellan 18 och 30 år som har eller söker socialbidrag ska anvisas en insats inom 48 timmar träder i kraft vid årsskiftet.

Det kan handla om att börja på komvux, ungdomsgymnasium, göra praktik eller gå på arbetsförmedlingens olika åtgärdsprogram.

- Allt som stärker den enskilde ska vi kunna erbjuda, säger folkpartisten Mohamad Hassan, som är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala.

Och tanken är att åtgärden ska leda till en sysselsättning.

- Det är viktigt att folk inte passiviserar sig inom bidrag utan vi vill få igång personer så att de inte vänder upp och ner på dygnet som ungdomar kan göra.

Och det finns flera orsaker till att man tror sig kunna lyckas med det här just nu:

- Arbetsmarknadsläget är gott, alla de åtgärder som sänkt arbetgivaravgift för ungdomar och jobb- och utvecklingsgarantin kommer i rätt tid, tycker Mohamad Hassan.