Språkproblem i äldreomsorgen

Av de äldre i Uppsala kommun som behöver äldreomsorg på ett annat språk än svenska, är det inte ens hälften som får det. Det visar Sveriges Radios kartläggning.

Marita Goodrichs mamma är en av dem. Hon bor på ett äldreboende där bara föreståndaren pratar finska - och själv har hon tappat den svenska hon talade förut.

- Hon är ensam. Hon är helt isolerad. Det är som förvaring, och hon har sagt att hon hoppas att hon dör och slipper alltihopa.

Marita Goodrichs mamma är 82 år. Hon vill själv inte prata om det här, men säger att dottern får om det kan hjälpa någon annan. Marita bjuder på bullar och kaffe ut blå blom-koppar, och berättar om hur mamman kom till Sverige på 70-talet. Hon jobbade och lärde sig svenska, men tappade sedan det mesta när hon blev äldre. Kontakten med äldrevården och landstinget har varit svår. Just nu fungerar det dagliga - hon vet när det är mat och kan säga till om golvet är smutsigt - men svårare saker går inte. Marita känner sig helt uppbunden för att kunna rycka ut och tolka när som helst.

- Jag känner aldrig att jag är ledig. Om telefonen ringer hoppar jag nästan högt, att det är någonting som har hänt. Det är tungt.

Och Maritas och hennes mammas situation är inte ovanlig Uppsala. Inte ens hälften av de som behöver äldreomsorg på andra språk får det, enligt kommunens egen bedömning. Och enligt Sveriges Radios kartläggning ser det ut så här på många håll i landet.

Sirkka-Liisa Ekman är professor i omvårdnad vid Karolinska Insitutet och hon menar att äldreomsorg på andra språk är väldigt viktigt även för dem som kunnat svenska, för vid demens faller oftast de senare inlärda språken bort:

- Med några ytterst få undantag så är det modersmålet som blir kvar sist, innan även det sedan börjar försvinna.

Tillförordnade äldreomsorgschefen på uppdragssidan i Uppsala kommun, Magnus Johannesson, håller med om att kommunen brister.

- Det är inte bra. Det här måste vi jobba vidare med. Jag tror att det kan vara rekryteringsprobem, och som det är nu när det är väldigt få kanske i varje språkgrupp, måste man se möjligheterna att kunna använda personal över större områden också. Vi arbetar på det.

Marita Goodrich tycker att det är obegripligt att kommunen inte gör mer.

- Man måste ha stött på de här prblemen, men man har tydligen inte brytt sig om det så mycket.


Kontakta reportern:
lisa.helgesson@sr.se