Cancer kan hittas tidigare

Ny forskning visar att många olika typer av genetiska mutationer hos människan kan orsaka samma typ av cancer. Forskarna hoppas nu att fynden kan ge bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigt.

Forskarna, som bland annat finns vid Uppsala universitet, har jämfört hur DNA-spiralen var uppbyggd i 18 000 gener i cancertumörer med hur de såg ut i patienternas friska celler. I alla tumörer hittades en rad mutationer.

Forskaren Tobias Sjöblom i Uppsala, som deltagit i studien, säger till Upsala Nya Tidning att fynden kan ge bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigt, vilket ökar chanserna att sätta in en effektiv behandling.