Heidenstamskolans framtid hotad

Flogstaskolan och Valsätraskolan i Uppsala är två av de skolor som troligen kommer att läggas ner. Och enligt vad Upplandsnytt erfar hör också Heidenstamskolan till de som fortfarande finns med i diskussionerna om nedläggning.

Enligt kommunalrådet Cecilia Forss är det fyra eller fem skolor som det pratas om, och det blir allt mer troligt att just de skolorna läggs ner.

- Det är skolor som vi inte hittat alternativa lösningar för. Hela tiden har vi kvar det att vi måste dra ner ett ganska stort antal platser i grundskolan, säger hon till Upplandsnytt.

I början av februari stod det klart att flera skolor i Uppsala skulle läggas ned. Det var då den stora skollokalsutredningen kom och politikerna började hålla möten med föräldrar, elever och anställda i de skolor som pekades ut. Sedan har en del beslut fattats, men de stora besluten som oroar många, återstår.

Fyra eller fem skola läggs ned

Enligt moderata kommunalrådet Cecilia Forss är det nu fyra eller fem skolor som diskuteras för nedläggning. Flera av dem är andra än de som lokalutredningen föreslog.

- Vi har lyssnat på föräldrar och lärare och de har haft viktiga saker att tillföra den här utredningen, säger Forss.

Enligt Cecilia Forss är det alltså rätt sannolikt att de som nu finns på listan också till slut läggs ned. På listan finns:

* Flogstaskolan, som föreslogs i lokalutredningen och som enligt kommunalrådet inte behövs när den nya skolan i Stenhagen blir klar.

* Valsätraskolan, eftersom det finns för många skolor i Gottsunda och politikerna hellre bevarar nyrenoverade Treklangen och Bäcklösa som enligt Cecilia Fross ligger närmare bebyggelsen.

Enligt vad Upplandnsytt erfar ska en tredje, Heidenstamskolan, läggas ner i stället för Brantingskolan. Men någon bekräftelse på det kommer kommunalrådet inte med.

- Det kan tänkas ligga nära till hands att vara ekonomiskt att ha kvar Heidenstamskolan. De kan också tänkas att det inte är det. Det får vi se, säger Cecilia Forss.

Vilka de andra skolorna som diskuteras är vill Cecilia Forss inte säga. Hon säger däremot att Jumkils skola, som tidigare var aktuell för nedläggning, inte är en av dem. Hon hoppas inom kort kunna ge ett besked om att den skolan blir kvar. Under november ska politikerna besöka de skolor som kan komma att läggas ner och beslut fattas i början av december.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se