Fjortonårigar misstänkts för torpbrand

Två fjortonåriga pojkar misstänkts för branden i Andersbo norr om Enköping i natt där ett torp brann ner till grunden. Vittnesuppgifter har lett fram till pojkarna, som kommer att förhöras under dagen.

Eftersom de misstänkta är under femton år och inte straffmyndiga gör polisen endast en utredning, och sociala myndigheter kopplas in.

Pojkarna kan bli skadeståndsskyldiga.