"Bärgarna borde se över sina rutiner"

Kritiken mot de smala vägrenerna på nya E4:an från Björklinge och norrut tillbakavisas av Vägverkets Lars Pernler, som är projektledare för bygget. Han menar att bärgningsbranschen ska se över sina säkerhetsrutiner istället för att klaga på E4:ans bredd.

- Om man jämför med när våra vägarbetare är ute och jobbar på en sån här väg, då finns det många strikta regler att följa; exempelvis följebil och avstängningar. En bilbärgare får däremot fara runt utan de här arrangemangen, säger Lars Pernler och fortsätter:

- Min uppfattning är att det är bärgningsföretagen som måste ta tag i detta. Man ska inte byta ett däck ute på en sådan väg utan fullgott skydd. De måste se över sina rutiner, så här kan det inte fortsätta.