Höjd fastighetsskatt för 5000

Med regeringens nya förslag om fastighetsavgifter kommer femtusen småhusägare i Uppsala län få höjd fastighetsskatt nästa år.

Det menar Villaägarnas Riksförbund som låtit SCB räkna ut hur huskostnaderna kommer ändras. Framförallt beror de höjda kostnaderna på att regeringen samtidigt tar bort frysningnen av taxeringsvärdet vilket märks mest för de med lågt taxerade fastigheter och som hamnar under avgiftstaket på max 6000 kronor.