"Tierps företagsutveckling bäst"

Tierp är den kommun i Uppsala län där företagen utvecklats bäst mellan 2005 och 2006, enligt organisationen Företagarna.

Tierp hamnar på 71 plats i jämförelsen Årets företagarkommun, och det är högst bland länets kommuner. Enligt undersökningen har många företag i Tierp ökat sin omsättning. Den kommun i länet som hamnar längst ner på listan är Ärvkarleby, där antalet aktiebolag minskat.