Antalet anmälda våldtäkter ökar

Antalet anmälda våldtäkter i Uppsala län har nästan tredubblats från 2004 fram till och med 2006. Däremot har inte andelen anmälningar som leder till åtal ökat märkbart under samma period. Det visar siffror som Upplandsnytt tagit del av.

Även om det kom en ny sexuallag 2004, så tror inte överåklagare Lisbeth Johansson att det kan förklara hela uppgången.
- Jag tror inte att det bara på den nya sexualbrottslagstiftningen. Jag tror att det även beror på en ökad anmälningsbenägenhet, att toleransen helt enkelt har minskat.

Kan det vara så att det även begås flera våldtäkter?
- Svårt att spekulera i, men när det gäller överfallsvåldtäkter skulle det kanske kunna röra sig om en ökning. När det däremot gäller våldtäkter i relationer är det i stort sett omöjligt att uttala sig om, och det är ju den vanligaste typen av anmälningar.

Mindre än 15% leder till åtal, varför?
- Det är väldigt svårt att leda i bevis att en påstådd våldtäkt har skett. Dessutom finns oftast ingen direkt bevisning och ofta står ord mot ord.

Ulla de Verdier
ulla.deverdier@sr.se