Unga i norduppland berusar sig mer

Gymnasieungdomar i norduppland dricker betydligt mer än ungdomar i resten av länet. Det visar den senaste Liv-och hälsa undersökningen som landstinget genomfört.

Nästan två av tre ungdomar i Östhammars kommun säger att  de berusar sig minst en gång i månaden, och siffrorna är ungefär likadana i Tierp, skriver Upsala Nya Tidning. Enligt länsbarnombudsmannen Gun Johansson kan en mer tillåtande attityd till drickande vara en orsak till att drickandet är mer omfattande i glesbygden.