Scan i Uppsala brister i hygien

Hygienen på Scans slakteri i Uppsala brister, konstaterar Livsmedelsverket som har underkänt anläggningen efter inspektioner som visat att det funnits tarmbakterier i slakteriet. Från Scan ser man allvarligt på Livsmedelverkets kritik. 

- Jag tycker naturligtvis det är jätteallvarligt att man hittat de här bakterierna. Vare sig det är Livsmedelsverket eller vi själva hittar det, så gör man alltid åtgärder, säger Pia Larsson, kvalitetsansvarig på Scans anläggningar.

Under september månad i år genomförde Livsmedelsverket en kontroll av landets 18 största slakterier, med syftet att bedöma hur bra de är på att förhindra spridning av EHEC-bakterier. På Scans slakteri i Boländerna i Uppsala visar inspektionen att personalen varit dålig på att hålla slaktade kropparna rena från bakterien.

Det här är en bakterie som kan leda till blodiga diarréer om man får den i sig. Ett par hundra personer drabbas varje år av EHEC i Sverige. men endast 1-2 fall av de drabbar Uppland, säger smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund i Uppsala.

- Vi är väldigt förskonade från EHEC-fall här. Det är framför allt nere på Västkusten som man har många fall.

Hur oroad ska man vara?

- Man ska behandla livsmedel med respekt, och se till att man har god hygien. Sedan se till att man genomsteker det man äter. De flesta som drabbas, får en mycket lindrig variant av magsjuka. Det som är farligt är för mindre barn, säger smittskyddssjuksköterskan Johan Hedlund.

Ett ovanligt fall var 2005 då en femårig pojke dog av smittan i Norrtälje 2005. Från Scan säger man att man jobbar hårt med att begränsa smittspridningen av EHEC-bakterier.

- Det man kan göra är att ständigt utbilda personal och för att det bara ska gå ut säkra produkter så har vi en slutkontroll precis innan varorna går ut i butik. Sen letar vi under tiden vi slaktar, och Livsmedelsverket gör kontroller, säger Pia Larsson, kvalitetsanvarig på Scans slakterier.

Johan Eriksson
johan.eriksson@sr.se