Tierp redo sälja ut gruppbostäder

Tierps kommun har bestämt sig för att konkurrensutsätta tre gruppbostäder. Smedkulla, Gävlevägen och Bokbindarlundens gruppbostäder är aktuella för att eventuellt drivas i privat regi. Det har kommunstyrelsen bestämt.

Samtidigt utreder kommunen möjligheten att göra om gruppboendet Wesslandia till ett boende för äldre med funktionshinder. Enligt Tierps kommun så är anledningen till förändringarna att behovet av gruppbostäder minskar.