Hydling lämnar Sirius efter hälsoproblem

Sirius bandys sportschef Lasse Hydling lämnar sin post för säsongen. Ny sportchef blir istället Tobias Fors.

Det är en väntande höftoperation som sätter stopp för Hydlings arbete i klubben. Jan Sjonemark, ordförande i Sirius bandy, säger till Upplandsnytt att man känt till det här en längre tid och att tidpunkten nu är en av de bättre, eftersom mycket av sportchefens arbete inför säsongen är avklarat.

Hydling satsar på att komma tillbaka så fort som möjligt efter operationen, men när det blir är oklart.