Flera Augustprisnomineringar till Uppsala

Det blev en hel hög Uppsalanamn när nomineringarna till årets Augustpris presenterades idag.

Åsa Linderborg är nominerad i klassen skönlitteratur för sin ”Mig äger ingen”. I facklitteraturklassen är både Ola Larsmo, och Staffan Ulfstrand nominerade för sina respektive böcker ”Djävulssonaten” och ”Fågelliv: inblickar i 30 nordiska fågelarters levnadssätt”