Markägare måste skatta för E4

När E4:an byggdes försvann över 80 % av Gerd Gustafssons tomtmark. Men Skatteverket vill att hon fortsätter att betala fastighetsskatt som om tomten var lika stor som tidigare.

- Där kom ju nästa chock, jag äger fortfarande marken till torpstugan 850 m som är betonglagd E 4:a, så jag ska betala fastighetsskatt för den marken och sånt tror man inte är sant!

Gerd anser inte att hon ska behöva betala fastighetsskatt för mark som hon äger men inte kan använda, men Skatteverket har ingen större förståelse för problemet. Eftersom tomten var drygt 1000 kvm från början tillhör hon en viss kategori i skattetabellen. När nu tomtens storlek minskat med över 80 % tillhör hon fortfarande samma kategori. Stefan Johansson handlägger Gerds ärende hos skatteverket.
-  Grundreglerna är ju på det viset att allt under 1000 meter i det här fallet saknar betydelse så är det tomter som är 1000 eller 100 så påverkas inte värdet enligt reglerna för fastighetstaxeringen, helt enkelt. Vi går ju helt enligt de regler som finns och vi har ju följt grundreglerna i det här fallet.

När Vägverket hörde om Gerds problem med Skatteverket hjälpte man till att skriva en överklagan. Men Gerd fick avslag och ärendet ligger nu i Länsrätten. Varför Gerd fortfarande äger marken och inte Vägverket som ju faktiskt använder den, beror på att Vägverket bara tagit marken i anspråk. Då nya vägar byggs köper Vägverket inte upp marken från fastighetsägrna, marken tas bara i anspråk. Thorsten Lasu är fastighetsvärderare på Vägverket.
- Den mark vi tar, det är en form av nyttjanderätt. Skulle vägen försvinna nån gång i framtiden, nu är det svårt eftersom det är en motorväg. Men låt oss säga en byväg, skulle vägen försvinna ja, då får markägaren kostnadsfritt tillbaka marken och den återställs till ursprungsskick, till åkermark till exempel.

För marken som Vägverket tar i anspråk kompenseras markägarna genom att erbjudas mark på annat ställe. Något som väntas bli klart till vintern. Men då kommer det bli problem med Skatteverket igen eftersom i deras ögon så kommer Gerd plötsligt att äga nästan två gånger så mycket som innan E4:an förstörde hennes ägor.

Monika Titor
monika.titor@sr.se