Femtusen för kränkning i skolan

Uppsala kommun ska betala femtusen kronor i skadestånd till den elev på Grundstensskolan som kränktes av en lärare förra våren. Det slogs fast i en dom i dag vid Uppsala tingsrätt som inte anser att Skolverkets krav på tjugofemtusen kronor i skadestånd är skäligt.

Det här är den första domen i landet sedan den nya barn- och elevskyddslagen trädde i kraft våren 2006 och som ska stärka elevers rättigheter.

Pappan till eleven är besviken på domen:

- Jag trodde att det skulle bli en hårdare dom, som skulle ge en signal till skolan och kommunen att man ser allvarligt på det här. Det känns som man bara gått på kommunens linje, och struntat i att det är ett barn, och att en ny lag har kommit.

Det var under en slöjdlektion i maj 2006 som den då trettonåriga pojken i Grundsstenskolan blev kränkt av den vikarierande läraren. Så här beskrev eleven händelsen under rättegången:

- Jag tuggade tuggummi och han sa till mig två gånger att jag skulle spotta ut. Så började jag leka med spånsugen, och då kommer han och tar tag i nacken och tryckte ner mig i bordet, så tog han spånsugen och pressade mot mitt ansikte och sen mot munnen, berättade eleven.

Lars Arrhenius är Skolverkets Barn- och elevombud för likabehandling, och den som drev frågan mot kommunen. Han krävde ett skadestånd på tjugofemtusen kronor:

- Det man ska komma ihåg är att det här är en elev, och man är tvungen att vara i skolan, vi har skolplikt. I den situationen ska man känna tillit och förtroende för lärarna, och blir man då utsatt för en kränkning är det allvarligt, och värt mer än femtusen kronor, säger han.

Men Lars Arrhenius fick inte Uppsala tingsrätt på sin sida. Domstolen valde att tilldöma eleven femtusen kronor och jämför händelsen med ofredande, som har just det beloppet som praxis. Femtusen var också det belopp som kommunen gått med på att betala. Mats Sandmark är stadsjurist:

- Den här handlingen är att likna vid ett ofredande, och det finns inget stöd i några förarbeten för att döma ut högre skadestånd i dessa fall.

Trots förlusten vid Uppsala tingrätt idag så ger Lars Arrenhius vid Skolverket inte upp.

- Det här är en ny lag, och har inte prövats förut. Det finns möjlighet att pröva den i en högre instas, och med stor sannolikhet kommer vi också att överklaga domen.  

Reporter:
Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se