Chefen för Östfora anses ha blandat samman roller

I dag fortsätter Upplandsnytts granskning av Östfora behandlingshem utanför Uppsala. Vi kan i dag berätta att behandlingshemmets chef Ingeborg Höök vid ett tillfälle tidigare i år ansågs ha blandat ihop sina roller som chef för Östfora och som styrelseledamot i en ideell förening. En faktura där Ingeborg Hööks förening krävde Östfora på pengar stoppades efter att anställda på Östfora slagit larm.

  

 

Ingeborg Höök är chef för Östfora behandlingshem - men hon sitter samtidigt i styrelsen för en förening som heter Hälsans Natur, där hon är kassör. Ordförande är Ingeborg Hööks man och föreningens adress och telefonnummer går till parets hem.

I mars i år åkte Ingeborg Höök och fyra andra från Östfora på konferens till Uppsala. Konferensen anordnades av just föreningen Hälsans Natur, och en av föredragshållarna den här dagen var Ingeborg Höök själv. Hon var alltså samtidigt föredragshållare för föreningen och konferensdeltagare från Östfora.

Vår granskning visar att Hälsans Natur dessutom skickade en faktura till Östfora och krävde att behandlingshemmet, där Ingeborg Höök alltså är chef, skulle betala deltagaravgift för både henne själv och för de fyra övriga - på 450 kronor per person.

Det var i det här läget som anställda på Östfora slog larm och ifrågasatte om inte Ingeborg Höök därmed på ett otillbörligt sätt försökt gynna den förening där hon själv är kassör. Upplandsnytt har tagit del av fakturan, som senare kom att dras tillbaka och som inte finns bokförd. Av den framgår tydligt att föreningen krävt betalt även för Ingeborg Hööks deltagande på konferensen.

- Ja, jag vet att namnet finns med där, säger Ingeborg Höök.

Varför skickade ni från Hälsans Natur en faktura till Östfora behandlingshem?

- Jag har inte hand om fakturorna från den föreningen.

Är inte du kassör i föreningen?

- Fast jag skickar inte ut fakturorna.

Kan du förklara varför ni på Hälsans Natur ville ta betalt för ditt deltagande på den här konferensen där du själv var en av arrangörerna?

- Då var det väl jättebra att fakturan direkt stoppades av mig när jag såg den. När den kom hit så stoppade jag den, säger Ingeborg Höök.

Men att det var Ingeborg Höök själv som tog initiativ till att stoppa fakturan stämmer inte, enligt de uppgifter Upplandsnytt har. Enligt samstämmiga uppgifter från flera personer var det anställda på Östfora som först reagerade och kontaktade huvudkontoret på Statens institutionsstyrelse (SiS), som Östfora lyder under. Från huvudkontoret ringde därefter en enhetschef till Ingeborg Höök och ifrågasatte fakturan.

Upplandsnytt har talat med den berörda enhetschefen, som har minnesanteckningar sparade från sitt samtal med Ingeborg Höök. Samtalet ägde rum fredagen den 30 mars i år klockan 14.15. Trots de här uppgifterna vidhåller Ingeborg Höök att det skulle ha varit hon som tog initiativ till att utbetalningen stoppades.

- Absolut mitt initiativ.

De personer vi talat med ljuger alltså?

- Jag vill inte uttala mig om vad du kallar det.

Du tycker inte att man kan ifrågasätta ditt omdöme när en sådan faktura skickas ut från Hälsans Natur?

- Det skulle man kunna göra om det var jag som skickade ut den från föreningen, säger Ingeborg Höök.

______________________

Kontakta reportrarna
Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se
Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se