Svenska kyrkan vill behålla vigselrätten

På kyrkomötet i Uppsala beslutade Svenska kyrkan i dag att behålla vigselrätten. Regeringens utredare har föreslagit en könsneutral äktenskapslag och samlar in remisser från bland andra Svenska kyrkan om den juridiska vigselrätten.

Enligt ärkebiskop Anders Wejryd innebär inte beslutet något ställningstagande för eller emot samkönade vigslar.

- Det var ett mycket väntat beslut. Vad många nog har uppfattat det som var att den här frågan skulle vara en signal om begreppet äktenskap ska utvidgas att gälla enkönade par och det är det inte.

Anders Wejryd menar att det syntes tydligt i gårdagens diskussion. Blir det en ny lagstifning kommer frågan att tas upp då. Om riksdagen beslutar om en sådan lag ställs kyrkan inför valet att juridiskt viga samkönade par på samma villkor som heterosexuella, eller avstå från den juridiska delen av giftermålet. Och frågan om äktenskapsbegreppet ska omfatta par av samma kön kommer att tas upp senare.

- Den diskussionen kommer under nästa år. Det finns en stor spridning av åsikter inom Svenska kyrkan, så det blir en intressant fråga framöver och den jobbar vi med, säger Anders Wejryd.

Till kyrkomötet hade två motioner lämnats in. Den ena handlade om att utreda vad det skulle innebära om kyrkan avsade sig vigselrätten, den andra om att kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten helt. Kyrkomötet sa alltså nej till båda med 161 röster mot 74. Motionen om att kyrkan helt skulle avsäga sig vigeslrätten hade skrivits av moderaten Erna Arhag.

- Jag är nöjd med att motionen har fått så stor uppmärksamhet. Som motionär vill man ju alltid att det ska bli bifall, men jag tycker ändå att jag har kommit långt.

Erna Arhag anser att den process som nu har startat kommer att göra att allt fler tänker att det bästa är att kyrkan själv utreder frågan och inte bara avvaktar statens beslut.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se