Granskning av Östfora behandlingshem

Upplandsnytt har granskat Östfora behandlingshem utanför Uppsala. Ledningen för behandlingshemmet har tidigare fått kritik av sina anställda för den psykiska arbetsmiljön. Nu har Upplandsnytt fortsatt att granska hemmet och upptäckt flera frågetecken kring hur ledningen hanterar skattebetalarnas pengar.