Dålig arbetsmiljö på sjukhus

Arbetsmiljön på flera sjukhus är dålig, i alla fall för de som jobbar i sjukhusens vaktmästeri, kök eller tvätteri. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort inom de områdena.

Inspektioner har genomförts på alla stora och några små sjukhus i Uppsala och Stockholms län samt på Gotland. Under 26 av de 30 inspektionerna hittade man allvarliga brister, det skriver Dagens Nyheter i dag.

Det gäller bland annat tunga lyft och farliga arbetsställningar. Verket kräver nu förbättringar.