Plan för slutförvar presenteras

Svensk kärnbränslehantering, SKB, presenterar i dag sin slutliga plan för den forskning som ska göras, innan de om två år ansöker om slutförvaret för det svenska kärnavfallet.

Provborrningarna i Forsmark och Oskarshamn är i stort sett klara. På en av de platserna ska avfallet placeras i kopparkapslar, 500 meter ner i berget.

Totalt beräknas det bli 12 000 ton utbränt kärnavfall.