Fyrishov får bidrag till solceller

Sport- och badanläggningen Fyrishov i Uppsala ska installera 200 kvadratmeter solceller. Länsstyrelsen har beviljat drygt en miljon kronor i stöd till installationen.

Fyrishov blir därmed först i Uppsala kommun med att få del av det statliga investeringsstödet för solceller i offentliga lokaler.