Krångliga sjukresor orsakar problem

Upplandsnytt granskade under våren 2006 landstingets sjukresor i en rad inslag. Kritiken var hård mot det nya systemet som då funnits i snart ett år. Granskningen visade att samåkningen, som är ett krav vid sjukresor, bland annat lett till att resorna tagit betydligt mer tid än reglerna tillåter och att gamla suttit i sina rullstolar och väntat i flera timmar utan att någon kommit och hämtat dem.