Halka ställde till stora trafikproblem

Det har varit mycket halt i Uppland under dagen. Mellan klockan åtta och lunchtid rapporterades sex avåkningar i länet till SOS-Alarm, de flesta på vägar i de norra eller nordvästra delarna av länet.

Fyra personer fördes också till sjukhus för vård, men ingen fick några allvarligare skador.